Vi har bred erfaring med montering av ulike type trapper, og monterer, gjennom samarbeidet med Auby, de ulike modellene fra Stryntrappa.

Vår ekspertise sørger for at trappen blir knirkefri, tilpasninger blir gjort til millimeterpresisjon og at du får et perfekt resultat.

Info

Knirk kan oppstå ved store temperatur- eller luftsvinginger og dekkes ikke av garanti. Vi utfører kun montering av godkjente trapper. Feil, skader og mangler blir informert om så fort dette oppdages. Reklamasjon blir etterfakturert når jobben er utført. Skulle vi påføre skade rettes dette opp i omgående.