Det er mange avgjørelser å ta i et nytt kjøkken, og valg av montør behøver ikke være en av de.

Med oss er dere trygge på at innredningen kommer på plass som den skal, det er forsvarlig gjort i henhold til sikkerhet, garantier og krav, i tillegg til at dere slipper forsinkelser som kan oppstå ved f. eks. feilkapp.

Vi monterer alle type kjøkken, og ingen kjøkken er for stort eller for lite.

Info

Vi har monteringspris for ferdig sammensatte kjøkken og flatpakket. Feil, skader og mangler blir informert om så fort dette oppdages. Reklamasjon blir etterfakturert når jobben er utført. Skulle vi påføre skade rettes dette opp i omgående.